Newyddion

 • Ydy sinciau wedi'u gwneud â llaw yn dda?Beth yw'r manteision a'r anfanteision?

  Ydy sinciau wedi'u gwneud â llaw yn dda?Beth yw'r manteision a'r anfanteision?

  A yw ansawdd sinciau pur wedi'u gwneud â llaw yn dda?Y dyddiau hyn, mae llawer o bethau yn boblogaidd i gael eu gwneud â llaw yn unig.Bydd rhai brandiau drud yn rhai “wedi'u gwneud â llaw yn unig”.Fel cysyniad o becynnu, mae "wedi'u gwneud â llaw" yn wahanol i gynhyrchion a gynhyrchir yn effeithlon iawn gan nifer fawr o beiriannau ...
  Darllen mwy
 • Ydych chi'n gwybod beth yw sinc basn wedi'i wneud â llaw?

  Ydych chi'n gwybod beth yw sinc basn wedi'i wneud â llaw?

  Mae'r broses gwneud sinc yn sinc wedi'i wneud â llaw.Mae'r sinc â llaw wedi'i wneud o 304 o blatiau dur di-staen sy'n cael eu plygu a'u weldio.Y gwahaniaeth hanfodol o sinciau cyffredin yw bod mwy o leoedd y mae angen eu weldio.Gan y gall ymyl y rhigol wedi'i wneud â llaw gyd-fynd yn berffaith â gwaelod ...
  Darllen mwy
 • Beth ddylwn i ei wneud os yw carthffos y gegin wedi'i blocio eto?Gadewch imi ddysgu tric i chi, mae'r effaith yn hynod o dda ac ni fydd eich dwylo'n fudr!

  Beth ddylwn i ei wneud os yw carthffos y gegin wedi'i blocio eto?Gadewch imi ddysgu tric i chi, mae'r effaith yn hynod o dda ac ni fydd eich dwylo'n fudr!

  A yw'r sinc neu'r garthffos yn rhwystredig?Peidiwch â rhuthro i ddod o hyd i atgyweiriwr eto.Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau dadflocio hyn.Cliriwch y rhwystr mewn munudau!1. Finegr + soda pobi Mae'r ddau gyffiant cyffredin hyn yn y gegin hefyd yn “arteffactau” ar gyfer dad-glocio carthffosydd.Maent wedi'u cynllunio'n arbennig i wella amrywiol ...
  Darllen mwy
 • Arbed amser, ymdrech a gofod gydag awgrymiadau storio sbeis cegin

  Arbed amser, ymdrech a gofod gydag awgrymiadau storio sbeis cegin

  Y gegin yw'r man lle mae pobl yn mynd a dod amlaf.I lawer o bobl ifanc, maen nhw'n teimlo wedi'u llethu bob tro maen nhw'n mynd i mewn i'r gegin i goginio.Hyd yn oed wrth goginio, mae'r cynfennau blêr yn eu gwneud yn brysur yn chwilio amdanynt.Fodd bynnag, bydd rac sbeis wedi'i storio'n iawn yn y gegin yn hwyluso coginio ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis sinc cegin?

  Sut i ddewis sinc cegin?

  Mae'r sinc yn eitem bwysig iawn yn addurniad y gegin.Fel lle craidd ar gyfer glanhau ceginau a glanhau bwyd, mae golchi llestri a llysiau i gyd yn cael eu gwneud yn sinc y gegin.Bydd dewis sinc cegin dda yn cynyddu mynegai hapusrwydd eich profiad coginio yn uniongyrchol.Felly, fel standa...
  Darllen mwy
 • Y PK mawr o sinciau cegin, sinc sengl vs sinc dwbl?A wnaethoch chi ddewis yr un iawn?

  Y PK mawr o sinciau cegin, sinc sengl vs sinc dwbl?A wnaethoch chi ddewis yr un iawn?

  Er nad yw'r sinc yn drawiadol iawn yn y gegin, ac nid yw'r pris yn uchel, os na fyddwch chi'n ei ddewis yn gywir, byddwch yn wir yn difaru yn ddiweddarach, bydd yn anodd ei ddisodli, ac ni fydd gennych le hyd yn oed. er gofid.Heddiw, bydd y golygydd yn siarad â chi am sut i ddewis sinc, ...
  Darllen mwy
 • Beth yw sinc?

  Beth yw sinc?

  Gyda gwelliant yn safonau byw pobl, bydd sinciau dur di-staen yn cael eu defnyddio mewn addurno cegin.Beth yw sinc?Mae gweithgynhyrchwyr sinc dur di-staen yn dweud wrthych pam?Mae'r sinc yn offeryn ar gyfer casglu nwy trwy ddull draenio ...
  Darllen mwy
 • Dull glanhau sinc dur di-staen

  Dull glanhau sinc dur di-staen

  Pan fydd y gegin yn cael ei hadnewyddu, gellir gosod sinc dur di-staen, sy'n gyfleus iawn i'w ddefnyddio.Mae gan sinciau dur di-staen arwyneb llyfn iawn ac maent yn hawdd eu glanhau.Cofiwch lanhau'r sinc dur di-staen yn rheolaidd, er mwyn ei gadw'n lân, cymaint o ffrindiau ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis sinc, sinc dwbl neu sinc sengl

  Sut i ddewis sinc, sinc dwbl neu sinc sengl

  Mae sut i ddewis sinc, dwbl neu sengl yn dibynnu ar faint a chynllun y gegin.Rwy'n credu bod eich problem yn debyg i: Dewiswch danc dwbl, ond mae'r gofod gartref yn fach, nid yw'r gegin yn ddigon i ddewis ...
  Darllen mwy