Sinc gegin

 • Sinc Cegin Bowl Sengl S4643A

  Sinc Cegin Bowl Sengl S4643A

  Er enghraifft, maent yn ddelfrydol ar gyfer ardaloedd bar, ystafelloedd amlbwrpas neu fflatiau bach lle mae gofod yn gyfyngedig ac mae angen datrysiad swyddogaethol a chryno.Yn gyffredinol, mae sinciau bach yn cynnig manteision megis arbed gofod, cyfleustra, cost-effeithiolrwydd, amlochredd, rhwyddineb cynnal a chadw, ac atebion swyddogaethol ar gyfer anghenion penodol.Nid yw eu maint cryno yn cyfaddawdu ar swyddogaeth nac estheteg, gan eu gwneud yn ddewis gwych ar gyfer mannau byw modern.

 • Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD9848A

  Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD9848A

  Sinc Gwell gyda Chetris, Can Sbwriel a Dosbarthwr Sebon: Uwchraddio ar gyfer Cyfleustra Uchaf Mae sinciau uwch gyda dalwyr cyllyll, caniau sbwriel a pheiriannau sebon yn newid yn nhermau ymarferoldeb a chyfleustra.Mae'r dyluniad gwell hwn yn mynd â'r sinc traddodiadol i'r lefel nesaf trwy ymgorffori nodweddion ychwanegol sy'n gwneud tasg y gegin neu'r ystafell ymolchi yn awel.

 • Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD10050A

  Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD10050A

  Sinc basn dwbl metr hir: Yr ateb sy'n arbed gofod ac sy'n defnyddio'n effeithlon Mae'r sinc bowlen ddwbl 1 metr o hyd yn cynnig ateb ymarferol sy'n arbed gofod i'w ddefnyddio'n effeithlon yn y gegin a'r ystafell ymolchi.Mae'r sinc hwn yn cynnwys bowlenni deuol y gellir eu defnyddio ar yr un pryd, gan ddarparu cyfleustra ac arbed amser gwerthfawr.

 • Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD10550A

  Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD10550A

  Sinciau Basn Triphlyg: Gwella Effeithlonrwydd a Threfniadaeth y Gegin Mae'r sinc tair basn yn arloesi unigryw sy'n chwyldroi swyddogaeth a threfniadaeth y gegin.Yn cynnwys tair sinc ar wahân, mae'r sinc hon yn cynnig y cyfleustra eithaf i unrhyw un sy'n frwd dros goginio neu deulu prysur.Mae gan bob pot ei ddiben ei hun ar gyfer amldasgio di-dor.

 • Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD11650A

  Sinc Cegin Bowl Dwbl YTHD11650A

  Sinc Powlen Ddwbl rhy fawr: Gwneud y mwyaf o le a chyfleustra'r gegin Cyflwyno'r sinc powlen ddwbl ychwanegol fawr - newidiwr gêm ar gyfer unrhyw gegin.Mae'r sinc arloesol hon yn cynnig digon o le a chyfleustra heb ei ail ar gyfer eich anghenion coginio bob dydd.Mae'r sinc hwn yn cynnwys dyluniad powlen ddwbl ar gyfer hyblygrwydd eithaf ar gyfer amldasgio.

 • Sinc Cegin Powlen Ddwbl YTHD77345

  Sinc Cegin Powlen Ddwbl YTHD77345

  Manteision Sinciau Bowlio Dwbl Undermount: Mwyhau Cyfleustra ac Effeithlonrwydd Mae sinciau powlen dwbl Undermount yn dod yn fwy poblogaidd mewn ceginau modern oherwydd eu buddion niferus.Mae gan y dyluniad sinc arloesol hwn lawer o fanteision sy'n ei gwneud yn ychwanegiad hanfodol i unrhyw gegin.Un o brif fanteision sinc bowlen ddwbl islaw yw ei ehangder.Gyda dau sinc ar wahân, gallwch chi amldasg yn effeithlon ar yr un pryd.

 • Powlen Sengl Draen Sengl YTS8050A

  Powlen Sengl Draen Sengl YTS8050A

  Manteision sinciau dur di-staen gyda flanges integredig Mae sinciau dur di-staen gyda thopiau fflans integredig yn cynnig nifer o fanteision i berchnogion tai sy'n eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ceginau modern.Dyma rai manteision allweddol: Estheteg Gwell: Mae paneli fflans un darn yn cysylltu'n ddi-dor â'r countertop, gan roi golwg lluniaidd a symlach i'r sinc.

 • Powlen Sengl Draen Sengl YTS8050B

  Powlen Sengl Draen Sengl YTS8050B

  Dyfodol Sinciau Dur Di-staen yn Chile Mae sinciau dur di-staen yn boblogaidd yn Chile am eu gwydnwch, estheteg a rhwyddineb cynnal a chadw.Gyda diwydiant adeiladu ffyniannus a galw cynyddol am ddyluniadau cegin modern, mae dyfodol sinciau dur di-staen Chile yn edrych yn addawol.Un o'r ysgogwyr allweddol ar gyfer twf sinciau dur di-staen yn y wlad yw ei wrthwynebiad cyrydiad.

 • Powlen Sengl Draen Sengl YTS8050C

  Powlen Sengl Draen Sengl YTS8050C

  Cyfeiriadedd chwith neu dde addasadwy sinc y gegin Ym myd dylunio cegin, mae addasu a phersonoli yn dod yn fwy a mwy pwysig.Mae perchnogion tai eisiau mannau unigryw sy'n adlewyrchu eu dewisiadau a'u hanghenion personol.Un agwedd sy'n cael llawer o sylw yw'r gallu i addasu cyfeiriadedd chwith neu dde sinc y gegin.

 • Powlen Sengl Draen Sengl YTS10050A

  Powlen Sengl Draen Sengl YTS10050A

  Cyflwyno'r opsiwn sinc perffaith ar gyfer De America Wrth chwilio am y sinc delfrydol ar gyfer eich anghenion yn Ne America, mae sawl ffactor i'w hystyried.Mae De America yn cynnig ystod eang o sinciau sydd nid yn unig yn ymarferol ond hefyd yn chwaethus, sy'n addas ar gyfer gofynion penodol y rhanbarth.Ffactor pwysig i'w ystyried yw maint a dyluniad eich sinc.Mae lle yng ngheginau ac ystafelloedd ymolchi De America yn aml yn gyfyngedig, felly mae dewis sinc sy'n gryno ac yn ymarferol yn hanfodol.

 • Powlen Sengl Draen Sengl YTS10050B

  Powlen Sengl Draen Sengl YTS10050B

  Pam dewis sinc dur di-staen Yingtao Mae Intop Dur Di-staen Sinks yn frand blaenllaw sy'n cynnig ystod eang o sinciau dur di-staen o ansawdd uchel ar gyfer eich anghenion cegin ac ystafell ymolchi.Mae dewis sinc dur di-staen Yingtao yn ddewis doeth am lawer o resymau.Yn gyntaf oll, mae sinciau Yingtao wedi'u gwneud o ddur di-staen o ansawdd uchel, sy'n wydn, yn para'n hir, yn gwrthsefyll rhwd ac yn gwrthsefyll cyrydiad.

 • Powlen Sengl Draen Sengl YTS10050C

  Powlen Sengl Draen Sengl YTS10050C

  Basn ymolchi poeth y Dwyrain Canol: y dewis gorau” O ran basnau ymolchi, mae marchnad y Dwyrain Canol yn dangos ffafriaeth gref at ein cynnyrch o'r radd flaenaf.Mae ansawdd ac ymarferoldeb uwch ein basnau yn eu gwneud yn ddewis eithaf i gwsmeriaid craff.Un o'r rhesymau pam y mae cymaint o alw am ein basnau yw eu gwydnwch.Maent yn cael eu cynhyrchu gyda deunyddiau o ansawdd uchel i sefyll prawf amser.